Tai Chi Logo
Gou Qi Zi Gou Qi Zi

De forskellige Tai Chi-bevægelser styrkende på bestemte organer. Hvis man fx har problemer med hjertet, anbefales det gentage bevægelsen Børst Knæ & Skub mange gange til både højre og venstre. At Tai Chi virker på denne måde, skyldes at man her tager sit udgangspunkt i den viden om manipulation af kroppens energi, der er opsummeret i Traditionel Kinesisk Medicin.


Traditionel Kinesisk Medicin (TKM)
Her er tale om et årtusindgammelt diagnose- og behandlingssystem. I Kina eksisterer der mange læge-videnskabelige kilder, som er mere end 4000 år gamle. Det ganske særlige ved TKM er, at man igennem alle disse mange år har videreudviklet den oprindelige viden, således at man i dag har en helstøbt lægevidenskab, som på mange forskellige måder kan hjælpe syge mennesker, også her i Europa.


Tai Chi Akupunktur

Akupunktur bør gives af en akupunktør, som er veluddannet i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM).


Indenfor TKM betragtes Mennesket som en helhed, der bør være i balance fysisk og psykisk samt i forhold til sine omgivelser. Forskubbes balancen opstår ubalance, der i alvorlige tilfælde resulterer i sygdom. Akupunktur, den mest kendte del af TKM, er blot en del af TKM-systemet. TKM-lægen benytter sig også af kendskab til mere end 2000 forskellige urter og deres virkning i organismen, samt af et meget gennemarbejdet diagnose-system, der omfatter og bestemmer alle kendte sygdomme. I TKM bruger man bl.a. en avanceret form for pulstagning.


Diagnosesystemet
Diagnosesystemet binder hele TKM-systemet sammen. Muligheden for at diagnosticere præcist er måske det mest interessante ved TKM. I Vesten har vi jo allerede nogen kendskab til forskellige urters virkning mod sygdom, men megen af denne viden er spredt, og mere eller mindre tilfældig. Mange års forskning og erfaringsopsamling har imidlertid gjort kinesiske TKM-læger i stand til at beskrive de enkelte urter meget præcist i forhold til diagnosesystemet. Der kan således tilberedes en helt individuel urtemedicin i hvert enkelt sygdomstilfælde.

TKM-lægen stiller diagnosen dels på basis af en meget grundig samtale med patienten, dels ved hjælp af tunge- og pulsdiagnose. Ved at sammenholde oplysningerne kan TKM-lægen danne sig et nøjagtigt billede af sygdommen og dens individuelle karakter, og dermed nå frem til den rette behandling med akupunktur, urtemedicin eller begge dele.

Tai Chi TKM

Et udsnit af de over tusind medicinske urter der bruges i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM).


Akupunktur
Akupunktur benyttes fortrinsvis til helbredelse af ubalancer i den ydre del af kroppen, f.eks. muskelsmerter, rygsmerter, forstuvninger og lignende - men man kan også påvirke indre sygdoms-tilstande ad denne vej. Akupunktur praktiseres i dag overalt i Europa, dog er virkelig kyndig behandling med urtemedicin endnu kun er tilgængelig ganske få steder her.


Traditionel Kinesisk Urtemedicin
Traditionel Kinesisk Urtemedicin er udviklet sideløbende med akupunkturen. Under TKM-studiet er undervisningen om urtemedicinens virkning og anvendelse en overbygning på akupunktør-uddannelsen.

Gennem årtusinder har TKM-læger studeret og afprøvet en mængde forskellige urters påvirkning af kroppen. Man har udviklet særlige recepter, urteblandinger, der helbreder forskellige sygdomme, og med tiden er de to behandlingsformer smeltet sammen til en helhed.

Akupunkturbehandling fordrer ofte gentagne behandlinger med få dages mellemrum - hvorimod man med urtemedicin kan opnå en vedvarende påvirkning over længere tid. Ved mange sygdomme vil den urtemedicinske behandling være langt mere effektiv og direkte. Det kan for eksempel være tilfældet ved sygdomme i underlivet, i de indre organer, ved allergi, astma, hudsygdomme, gigt og mange andre lidelser.


Brug af urtemedicin
Når der er brug for Urtemedicin tages der som regel udgangspunkt i en af de utallige gennemprøvede grundrecepter, som enten bruges uændret eller korrigeres i forhold til den enkelte. Således er denne type urtemedicinsk behandling meget individuel, idet medicinen altid sammensættes til hvert enkelt tilfælde.

I Kina findes urteapoteker, hvor patienten afleverer sin recept fra lægen og får en pose med de tørrede urter med hjem. Patienten laver derefter at afkog af urterne hjemme. Mange urter er allerede præpareret på forskellig måde før de anvendes til medicin. Af praktiske grunde bruger man nogen steder ikke de hele urter, men anvender frysetørret koncentreret pulver. Patienten får urtepulveret, der opløses i kogende vand og drikkes som te morgen og aften.

Tai Chi-instruktør Bjørn Darboe Nissen, Strandvejen 154, 2920 Charlottenlund - Tlf. 26 717 817 - b@chi.dk - www.chi.dk

Klokkeblomst LIVE